در پیدایش و گسترش گروهی مسلح به نام داعش که مدعی برپایی حکومتی اسلامی هستند رد پای دو کشور را می توان دید نخست اسراییل و دیگری عربستان سعودی .

حال در این بین پان ترکیست هایی که از اسراییل و عربستان ارتزاق می کنند در موضع گیری های خود همان مواضع اربابان خود یعنی اسراییل و عربستان را بیان می کنند .با ملاحظه  تیتر مطالب سایتهای پان ترکیستی که مدافع سینه چاک حقوق بشر تورکی و.... هستند از اعتصاب غذای یک قاچاقچی حمایت می کنند وقتی به جنایات سازمان یافته داعش در عراق مواجه می شوند ترجیح می دهند مطالب «بی بی سی » که در حمایت از داعش است را باز نشر دهند گویی «بی بی سی» مرجع ومادر معنوی  این سایت هاست. در حالی پان ترکیست ها مهر خفت سکوت برلب زده اند که جنایت کاران داعش نه به عرب رحم می کنند نه به ترکمن ها که مدعیان دفاع از حقوقشان هستند ونه به سنی ها!

مردم حق جو  اگر از گروههای پان ترکیست تنفر دارند ذیحق هستند  چون دستشان در دست دشمنان انسانیت است !.