حسین صدیق یا همان پرفسور دوزگون  از چهره های مرموز و موزی ترویج نژاد پرستی و سومر وچومر پرستی است و برای ترویج این مرام صهیونیستی از هر راهی وارد و اقدام نموده است . یکی از اقدامات او چاپ و نشر آثار انحرافی است از جمله دلبستگی های شدید وی می توان به فتحعلی آخوند زاده  مامور سیاسی روسیه تزاری اشاره کرد که برای تثبیت سلطه تزارها بر آران ایران نقش موثر ومهمی داشته است .

 دوزگون که با آخوند زاده - پدر خوانده روشنفکری وابسته به  - همسانی های فکری و عقیدتی دارد چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن در ترویچ عقاید انحرافی وی تلاش بسیاری نموده است و وی را می توان  همسنگ فریدون آدمیت  فراماسون برای پان ترکیست ها دانست که علقه خاصی به وی دارد . جالب آنکه هم دوزگون وهم آدمیت از مریدان دلداده آخوند زاده به شمار می روند!

  این مرید آخوند زاده در تلاشهای مستمر و بی وقفه  خود چند نمایشنامه مراد  خود را منتشر نموداست وی در گفتگویی که  قبل از انتشار آثار آخوند زاده انجام داده بدون اشاره به دشمنی وی با دین مبین اسلام  و اندیشه های الحادی این مامور سیاسی روسیه گفته است :

«از سال 79 كار روی پنج نمایشنامه فتحعلی آخوندزاده را شروع كردم و سال 1383 هم آن‌ها را به انتشارات نمایش تحویل دادم. نمایشنامه‌های آخوندزاده را میرزا محمد جعفر قراچه‌داغی، منشی تحقیق فتحعلی شاه از تركی آذری قفقاز به فارسی برگردانده و ترجمه من همراه با متن اصلی و با مقابله و تصحیح و استخراج لغات و اصطلاحات قابل توضیح و مقدمه نسبتاً مبسوط برای هر نمایشنامه چاپ می‌شود.»
وی درباره نمایشنامه‌های آخوندزاده گفت:«این پنج نمایشنامه جزء اولین نمایشنامه‌های مشرق زمین محسوب می‌شود. ویژگی آثار آخوندزاده انتقاد اجتماعی و توجه به توسعه و دانش‌اندوزی است. هر نمایشنامه چهار پرده دارد و داستان در مورد یك قهرمان مثبت حركت می‌كند
"

دوزگون که دلداده اندیشه های الحادی و ضد اسلامی آخوند زاده است بدون اشاره به سوابق وی به مدح و تملق وی می پردازد و مدعی توجه به توسعه دانش اندوزی توسط وی شده است .آخوندزاده در اغلب آثار و نوشته های خود به صراحت وبه کنایه به اسلام ،پیامبر اسلام ،  مسلمان ومسلمانی وزبان عربی به بهانه عامل عقب ماندگی انواع واقسام جسارت را رواداشته است .

لازم به ذکر است  آیت الله قاضی طباطبایی در کتاب پر ارج اولین اربعین سالار شهیدان به انتشار اندیشه های الحادی  آخوند زاده که توسط آدمیت قبل از انقلاب  منتشر شده بود به شدت انتقاد و اعتراض کرده بود حال در نظام مقدس جمهوری اسلامی افراد مرموز ومشکوکی چون دوزگون به طرح ونشر افکار وعقاید این ملحد می پردازند