صمد فرتاش که نماینده گایپ در کشور سوئد است، افشاگری جدیدی نمود که شاید برای همه دوستان و فعالان حرکت ملی جالب و آموزنده باشد. چنانچه می دانیم گایپ از همان ابتدا با گون آذ و احمد اوبالی روابط خوب و نزدیکی داشته است و بنابراین از احوالات اوبالی و کارها و سیاستهایش به خوبی آگاه است.

فرتاش می گوید: « از آنجایی که خط و مشی گوناذ تی وی را آمریکا تعیین می کند و در شرایط فعلی سیاست آمریکا بر این امر استوار است که فعلاً اقدامی آشکار بر علیه جمهوری اسلامی انجام نگیرد، لذا همین سیاست ها باعث شده است تا بازیگران این سیاست از جمله احمد اوبالی که مستقیماً از دولت آمریکا دستور می گیرد اقدامات خود را علیه مخالفان رژیم ایران و در راستای سیاست های آمریکا به پیش ببرند... علت بروز اختلاف اخیر بین گایپ و احمد اوبالی نیز همین سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران بوده است...»

در جلسه ای که صمد فرتاش مطالب فوق را اظهار می نمود اشاره ای به روابط تیره مابین گایپ و گاماج شد و ایشان علت بروز اختلافات را همین سیاستها خطاب نموده و اظهار داشتند که ما در راه رسیدن به اهدافمان از راهی که در پیش گرفته ایم کوتاه نمی آییم در حالی که احمد اوبالی سگ دست آموز آمریکاست و به اشاره آنها دم می جنباند.

اظهارات صمد فرتاش در خصوص احمد اوبالی تازگی ندارد و اکثر فعالان حرکت ملی آذربایجان بارها و بارها پرده از روی کارها و وابستگی های احمد اوبالی برداشته اند. در نمونه ای دیگر امین موحدی با طرح پاره ای سوالات توانست احمد اوبالی را به چالش بکشد و همین سوالات نیز افشاگری های جدیدی را گشود که هنوز هم از جانب احمد اوبالی به درستی پاسخی به آنها داده نشده است. در یکی از همین سوالها از احمد اوبالی درخواست شده بود تا منابع مالی خودش را مشخص نماید چرا که به باور امین موحدی، یک گارسون نمی تواند به یک باره تبدیل به صاحب شبکه تلویزیونی شود و ...

البته وضعیت اخلاقی احمد اوبالی هم چندان تعریفی ندارد! از ارتباطات جنسی اش در شیکاگو با پسر بچه ای که پرونده اش در دادگاه به جریان افتاد و معلوم نشد با دخالت چه کسانی و یا چه سازمانهایی همچنان فرجام آن نامعلوم مانده است تا ارتباطات جنسی اش با مجری بخش خبری تلویزیون گون آذ خانم ... که نهایتاً منجر به طرح شکایت خانواده اش به دادگاه در باکو گردید.

با این همه حکایت صمد فرتاش از نوع دیگریست. شنیده بودید که چاقو دسته اش را نمی برد؟ حالا باور کنید که وقتی میزان گندکاری بالا برود و دامنه رسوایی سر به فلک بزند، نزدیکان آدم هم از وی می برند و چاقو خم و می شود و اولین جایی را که می برد دسته اش است!

 اما آیا سیاست های بین المللی اجازه خواهد داد باز هم آمریکا از مهره های سوخته ای چون احمد اوبالی استفاده کند؟ یا این که خود آقای احمد اوبالی دارای چنان نبوغی می باشد که قبل از طوفان، فکری به حال خود بکند؟ اگر معامله ای رخ داد و در ازای آن ایران در مقابل کاری متعهد شد و از آمریکا خواست تا افرادی همچون احمد اوبالی را تحویل دهد، آیا احمد اوبالی و امثال ایشان خواهند توانست جان سالم به در برند؟