شغال ایران در شهریور 1320 از سوی قوای شوروی، انگلیس و آمریكا، آخرین دوره اشغال چندگانه ایران را رقم زد؛ اشغالی كه به باور بسیاری از مورخان و صاحب‌نظران، اثرات شگرفی بر تاریخ، فرهنگ و جامعه ایران داشت.