صابر رستمخانلی، رییس گروهک ضدایرانی داک { گروهک موسوم به کنگره آذربایجانی های دنیا} اذعان کرد اگر پای «داک» از جمهوری باکو بریده شود، این گروه نابود خواهد شد.

صابر رستمخانلی در گفتگویی که واحد مطبوعاتی باند داک آن را در اختیار رسانه های باکو قرار داد، گفت :« فعالیت داک در زمینه آذربایجان جنوبی به قدر کافی نیست. بسیاری از خلق هایی که در ایران سرنوشتی شبیه ما دارند، مسلح شده اند و از طریق ترور، مبارزه مسلحانه می کنند. ترک های آذربایجانی و بطور کلی ترک های ایران این راه را انتخاب نکرده اند و مطمئنا این راه مناسب نیست».

صابر رستمخانلی گفت:« داک در طول تاریخ دیاسپورای آذربایجان یک سازمان مهم می باشد که پس از تاسیس آن، تحول بزرگی در فعالیت انجمن های آذربایجانی ایجاد شده است. یک جهت دیگر از فعالیت داک ، به مسایل و تحولات آذربایجان جنوبی(نام جعلی برای معرفی مناطق آذری نشین ایران) مربوط است».

صابر رستمخانلی گفت : « مرکز تحقیقات استراتژیک داک هر ماه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش تهیه می کند و از کانال های مختلف این اسناد را منتشر می کند. با ایران ارتباط داریم و مشکلات دانشجویان جنوبی را که در جمهوری آذربایجان تحصیل می کنند، حل می کنیم.»