خبرگزاری آشکار ؛ آنچه قابل توجه بود و موجب عکس العمل مردم شریف و عزیز آذربایجان گردید، جسارت و گستاخی مجری معلوم الحال شبکه صهیونیستی کوناز تی وی در برنامه زنده خود به صاحت مقدس ائمه معصومین (ع) بود.

خبرگزاری آشکار : فیتیله از برنامه های پر مخاطب کودک ونوجوان با سابقه ۲۵ سال بود که در آخرین برنامه خود با دچار لغزشی غیر قابل بخشش موجب رنجش مردم عزیز آذربایجانی و همه مردم ایران شد. بدون تعصب برنامه های قبلی فیتیله آموزنده و بدون کمترین اهانت به اقوام ایرانی بود وحتی در این برنامه تصنیف های زیبای ترکی، کردی، لری، گیلکی هم به کرات پخش شده بود

بلافاصله پس از برنامه روز جمعه ۱۵ آبان مسئولین صدا و سیما از مردم عذر خواهی و عوامل دخیل در این خطای فاحش را توبیخ کردند و همچنین نمایندگان آذربایجانی مجلس در رأس آنها دکتر حقیقت پور هم از طریق قانونی پیگیر موضوع شدند، مسئولین استان، ائمه جمعه هم خواستار برخورد جدی با عوامل این رنجش شدند. مردم فهیم و دلیر آذربایجان هم در شهرهای مختلف بعضاً با حضور مسئولین عصر روز دوشنبه ۱۸ آبان راهپیمایی آرام برپا کردند گرچه برخی افراد تلاش داشتند مردم را به اقدامات خلاف قانونی سوق دهند لیکن با هشیاری مردم نقشه آنها نقش بر آب شد و این افراد نا چار شدند با شعارهای اهانیت آمیز از مردم انتقام بگیرند.

آنچه در این بین قابل توجه بود و موجب عکس العمل مردم شریف و عزیز آذربایجان گردید، جسارت و گستاخی مجری معلوم الحال شبکه صهیونیستی کوناز تی وی در برنامه زنده خود به صاحت مقدس ائمه معصومین (ع) بود. مجری این شبکه با سوابق درخشان در رسوایی اخلاقی به عنوان عامل وابسته به سرویسهای خارجی به بهانه اعتراض به اهانت برنامه فیتیله با گستاخی تمام به خود اجازه داد تا به مقدسات مذهبی مسلمانان جهان بی احترامی نماید!