خبرگزاری آشکار ؛ سومریان و زبان آنها یکی از دستاویزهای پان‌ترکیسم برای اثبات تاریخ جعلی هفت هزار ساله ترکان در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری آشکار ؛ سومریان و زبان آنها یکی از دستاویزهای پان‌ترکیسم برای اثبات تاریخ جعلی هفت هزار ساله ترکان در منطقه است.

برخی با اتکا بر اینکه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زبان سومریان همانند زبان ترکی التصاقی است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند سومریان ترک بودند. پرسشی که باید از این عده کرد این است که آیا ژاپنی­ها، چینی‌ها و حتی برخی ملل آفریقایی هم که زبانی التصاقی دارند ترک هستند؟ و یا فراتر از آن، آیا برخی کشورهای آمریکای لاتین که به زبان­هایی غیر از زبان اصلی خود همانند اسپانیایی، پرتغالی و … سخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند را باید اسپانیایی و پرتغالی دانست؟ این قضیه در مورد آذربایجان هم صادق است، چون براساس پژوهش‌های تاریخی و حتی تحقیقات علمی آذربایجان ترک‌زبان است نه ترک‌نژاد!!

در اینکه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زبان سومریان یک زبان تک‌خانواده بوده است دلایل علمی و متقن زیادی از سوی سومرشناسان غربی و ایرانی مطرح شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

قضیه از آنجا آغاز شد که یک فرد مجارستانی در سال ۱۹۷۱ مقاله‌ای در مجله معتبر جهانی CA  به چاپ رسانید. وی در این فرضیه مدعی شد که زبان باستانی سومری بازماندگانی همچون زبانهای مجاری، ترکی و اورال آلتایی دارد. استدلال این فرد هم متکی بر اصل التصاقی بودن همه این زبانها بود، همان که امروزه پان‌ترکیسم با تکیه بر این اصل غیرعلمی سعی در تحریف تاریخ دارد. این نادانشمند مجاری با استفاده از چند واژه مجعول سومری و تلفظ غیرواقعی و تغییر معنی آنها درصدد اثبات فرضیه خود برآمده و تأکید داشت که لغت‌های مشترک زیادی میان دو زبان مجاری و سومری وجود دارد.

فرد دیگری که ادعای یکی‌بودن زبان سومری با مجموعه زبانهای اورال آلتائیک را مطرح کرد، هومل آلمانی بود. «فریتز هومل» در سال ۱۸۸۴ مدعی شد که زبان سومری حلقه مفقوده زبانهای تورانی بوده است.(۱) در رد فرضیه هومل دانشمندان زیادی دست به قلم برده‌اند. امروزه دیگر هیچ سومرشناسی را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان پیدا کرد که این ادعای مضحک را داشته باشد. همه سومر‌‌‌‌‌شناسان معتقدند که زبان سومری یک زبان تک­خانواده است و هیچ یک از زبانهای امروزی، بازمانده این زبان نیستند.(۲)

در انتها باید یادآور شد، همچنان که در پاسخ دیگر سؤالات این بخش نیز به تفصیل گفته شد، زبان مردم آذربایجان زبانی غیر از ترکی بوده است. و حتی اگر فرضیه غیرعلمی و غیرکارشناسانه برخی قومگراها در خصوص ارتباط دو زبان سومری و ترکی را نیز قبول کنیم، باز این مسئله دلیلی بر ترک بودن آذربایجان نخواهد بود. چون هم علم تاریخ و هم علم ژنتیک نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که آذربایجان و مردم آن قرابت بسیاری با سایر اقوام و تیره‌های ایرانی دارد.

***

پی­نوشت­ها:

۱- رحیم رئیس­نیا، آذربایجان در سیر تاریخ ایران، جلد۲، ص ۸۶۹

۲- درباره زبان سومری و ادعای غیرعلمی برخی که آذربایجان و زبان ترکی آن را بازمانده زبان سومری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند