خبرگزاری آشکار ؛ آذربایجان به دلیل شرایط جغرافیایی خود آداب و رسوم مخصوص به خود دارد: موسیقی آذری، غذاهای آذری، لباس‌های محلی آذری و… همگی ناشی از تفاوتهای جغرافیایی با سایر اقوام و تیره‌های ایرانی است، نه تفاوت‌های ساختاری.

به گزارش خبرگزاری آشکار ؛ مردم آذربایجان همچون سایر اقوام و تیره‌های ایرانی یک فرهنگ ملی مشترک با کل ایرانیان دارند. این فرهنگ ملی آمیخته­ای از دین اسلام و مذهب تشیع در کنار تاریخ مشترک هزاران ساله مشتمل بر آیین‌ها و باورهای ایرانی و نیز زبان پارسی است.

در کنار این فرهنگ ملی، آذربایجان همانند سایر مناطق ایران دارای خرده­فرهنگ‌های متفاوت با سایر ایرانیان نیز هست. این خرده­فرهنگ‌ها ناشی از تفاوتهای جغرافیایی میان مناطق مختلف است که باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سبک زندگی، نوع لباسهایی که پوشیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، نوع غذاهایی که خورده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، آداب و رسوم متفاوت در مراحل مختلف زندگی و… با هم تفاوت داشته باشند. یک ایرانی ساکن در کنار دریا با توجه به نوع آب و هوا دارای لبا‌سهای ویژه منطقه خود است. یک ایرانی ساکن در کویر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند لباس‌ها و غذاهایی را که یک گیلک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد، استفاده کند.

آذربایجان به دلیل شرایط جغرافیایی خود آداب و رسوم مخصوص به خود دارد: موسیقی آذری، غذاهای آذری، لباس‌های محلی آذری و… همگی ناشی از تفاوتهای جغرافیایی با سایر اقوام و تیره‌های ایرانی است، نه تفاوت‌های ساختاری.

نتیجه اینکه:

ارکان تشکیل­دهنده فرهنگ آذربایجان همچون سایر مناطق ایران برگرفته از دین اسلام و مذهب تشیع در کنار تاریخ مشترک چندین هزار ساله ایرانیان، زبان پارسی و نیز آداب و رسوم و سنن مخصوص به منطقه خویش است که آن هم ناشی از شرایط جغرافیایی منطقه است که این آداب و رسوم را از آداب و رسوم سایر مناطق متفاوت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.