خبرگزاری آشکار ؛ در دوره بعد از انقلاب اسلامی بیش از چهل هزار عنوان کتاب با حداقل تیراژ دو هزار نسخه با موضوعات مختلف به زبان آذری منتشر شده است. در عرصه مطبوعاتی محلی هم در اغلب شهرهای آذربایجان نشریات و مجلات متعددی منتشر می شود که یا تمامی آن و یا حداقل صفحاتی از آنها به آذری منتشر می­شود. صدا وسیما هم در شبکه های استانی برنامه های متعدد روزانه­ای به زبان محلی مردم تهیه و پخش می­کند.

به گزارش خبرگزاری آشکار ؛ در دو سه سال اخیر گروههای قومگرای افراطی به بهانه حمایت از زبان مادری تبلیغات گسترده ای را به راه می اندازند و مدعی دلسوزی برای زبان مادری مردم آذری هستند. این عده درسایت های داخلی و خارجی خود و همچنین شبکه های ماهواره ای خود این گونه تقلا می کنند تا نشان دهند اقلیتی به قومیت فارس بر اکثریت مردم ایران مسلط شده و با برنامه ریزی گسترده در تلاش شبانه روزی برای نابودی زبان مادری مردم ایران است. درحالی که در ایران چنین قومی وجود خارجی ندارد!!!

این گروه با سوء استفاده از علاقه برخی از جوانان به زبان مادری این گونه القاء می کنند که در آذربایجان سخن گفتن ، نوشتن و منتشر کردن کتاب و مجله و اجرای موسیقی ترکی آذری، ممنوع بوده و مردم در شرایط خفقان از حقوق اولیه انسانی خود محروم هستند.

این درحالی است که در دوره بعد از انقلاب اسلامی بیش از چهل هزار عنوان کتاب با حداقل تیراژ دو هزار نسخه با موضوعات مختلف به زبان آذری منتشر شده است. در عرصه مطبوعاتی محلی هم در اغلب شهرهای آذربایجان نشریات و مجلات متعددی منتشر می شود که یا تمامی آن و یا حداقل صفحاتی از آنها به آذری منتشر می­شود. صدا وسیما هم در شبکه های استانی برنامه های متعدد روزانه­ای به زبان محلی مردم تهیه و پخش می­کند. ضمن اینکه در شبکه های سراسری رادیو وتلوزیون ایران ساعاتی به پخش موسیقی و برنامه های آذری اختصاص دارد.

در مقابل وقتیدر محتوا و ماهیت تبلیغات این گروهها دقت می شود به خوبی روشن می­گرددکه این عده از حداقل علاقه به زبان و فرهنگ بومی مردم آذربایجان هم برخوردار نیستند و عمده فعالیت ایشان نه در جهت تبلیغ و ترویج زبان مادری مردم آذربایجان بلکه در تخریب زبان مادری مردم و تبلیغ زبان و الفبای دیگران قرار دارد.

نخسیتن و اصلی ترین موضوع در آموزش و تعلیم و تربیت زبانهای مادری الفبای آن زبان است، که در آذربایجان از یازده قرن قبل الفبای اسلامی است, با این حال می بینیم این گروهها رسانه های خود از الفبای بیگانه استفاده می کنند که برای مردم آذربایجان قابل استفاده نیست. وجالب آن است که اصرار به استفاده از آن هم دارند!!! این تمام ماجرا نیست شیوه گفتاری ترکی استانبولی در سخن این عده مورد استفاده است! به همین علت اغلب سخنان این عده برای آذربایجان قایل تفهیم نیست.

حال سوال اینجاست که زبان مادری مردم تبریز و اردبیل و زنجان آیا ترکی استانبولی است ؟