صفحه اصلی نسخه تلفن همراه ارتباط آر اس اس
آچیخ سوز

یکی از تبلیغات پرتکرار گروههای قومیت گرا ی و پان ترکیست در آذربایجان  این بود که  ایران در منازعه قره باغ طرفدار ارامنه بوده است وحتی شایعاتی کودکانه برای فریب مردم بی اطلاع ساخته بودند که از داخل ایران به ارمنستان تونلی حفر شده واز این طریق به ارمنه اسلحه ومهمات ارسال می شود!

پان ترکیست ها در غرب آذربایجان با رقیبی به نام قوم گرایان افراطی کرد ها مواجه هستند که همانند آنها توسط آمریکا واسراییل حمایت می شود هر دو دسته که مزدور و سر سپرده ای بیش نیستند در عالم خیال ،خود را حاکم قلمرو ترکستان و کردستان بزگ می دانند

پان ترکیست ها با توجه به ماهیت وعملکرد خود در عرصه های مختلف دچار تناقض های آشکاری هستند که خود هم تاحدودی به آن پی برده اند اما از آنجایی که خود را به خواب زده اند تا وقتی چاره دیگر نداشته باشند از اعتراف به آن خود داری می کنند

یکی از مسایل مورد قبول اغلب تشکل های پان ترکیست  این است که صفویه یک دولت ترک است نه ایرانی و برای این ادعای خود شاه اسماعیل صفوی واشعارش را مثال می زنند

در فعالیت های گروهک های قوم گرا با آنکه  تکیه آنها بر زبانهای خاصی است وخواستار ساختن هویتی مبتنی بر آن زبان خاص هستند با این حال در مکاتبات رسمی وغیر رسمی خود در سایت هاووبلاگها  وصفحات فیس بوکی از زبان والف